Xét trợ cấp xã hội học kỳ 2, 2015 - 2016 cho sinh viên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN

Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn thực hiện trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2015 - 2016 cho sinh viên trúng tuyển chính quy đang còn trong thời gian thiết kế của chương trình đào tạo như sau...xem chi tiết

ĐOÀN THANH NIÊN GDTC

Hè tình nguyện Đoàn viên BM. Giáo dục Thể chất Lễ Kết nạp Đảng viên Chào đón Tân sinh viên GDTC Hội cựu sinh viên ngành GDTC Đội tuyển tham gia hội thao Căm trại Tham gia các trò chơi
  1. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
  2. HỘI SINH VIÊN
  3. MENU ĐOÀN