Sinh hoạt đầu khóa tại BM. Giáo dục thể chất cho SV khóa 43

Thực hiện kế hoạch sihn hoạt đầu khóa hàng năm dành cho sinh viên khóa 43 ngành GDTC.

Lãnh đạo BM và Đoàn thanh niên, Cố vấn họp tập tổ chức buổi sinh hoạt đầu khóa tại đơn vị BM. GDTC như sau:

- Thời gian: 8g30, thứ 2, ngày 28/8/2017.

- Tại Phòng học Nhà thi đấu TDTT.

Kính mời tất cả các bạn SV khóa 43 ngành GDTC tham dự đầy đủ theo tinh thần thông báo trên!

Trân trọng!

ĐOÀN THANH NIÊN GDTC

Hè tình nguyện Đoàn viên BM. Giáo dục Thể chất Lễ Kết nạp Đảng viên Chào đón Tân sinh viên GDTC Hội cựu sinh viên ngành GDTC Đội tuyển tham gia hội thao Căm trại Tham gia các trò chơi
  1. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
  2. HỘI SINH VIÊN
  3. MENU ĐOÀN