Để giúp sinh viên hoàn thành hồ sơ đề tài theo đúng các quy định hiện hành, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) đã tổ chức buổiHướng dẫn sinh viên hoàn thành thuyết minh, hợp đồng và dự toán kinh phí đề tài lúc 14h, thứ 5 - ngày 09/6/2016 tại Hội trường 1, Lầu 5, Nhà Điều Hành.
 
Thời gian nộp file hồ sơ đề tài về Phòng QLKH đến 17h, ngày 14.6.2016. Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Văn Tấn, địa chỉ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
File gồm: thuyết minh, hợp đồng và dự toán kinh phí. Phòng QLKH sẽ tổ chức xem và góp ý để hoàn chỉnh hồ sơ trước khi in chính thức.
 
Số lượng bản in cần nộp cho Phòng QLKH sau khi đã góp ý: 04 hợp đồng; 02 thuyết minh; 04 dự toán kinh phí.

Trân trọng thông tin.
 
 Folder-Downloads-iconTải về các biểu mẫu

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.