Công đoàn Khoa GDTC

* Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Khoa Giáo dục Thể chất (nhiệm kỳ 2023-2028) tính đến tháng 08/2023:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Email

1

Nguyễn Thanh Liêm

 Chủ tịch 

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 Đặng Thị Kim Quyên

 Phó Chủ tịch

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 Châu Đức Thành

Uỷ viên 

 Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


* Danh sách Công đoàn viên Khoa Giáo dục Thể chất ( tính đến tháng 08/2023):

TT

MSCB

Họ tên

Chức danh

1

732

Lê Tiến Đạt

Nhân viên 

2

1159

Phan Việt Thái

Giảng viên

3

1249

Nguyễn Văn Hòa

Giảng viên chính

4

1309

Lê Bá Tường

Giảng viên chính

5

1310

Nguyễn Hoàng Khoa

Giảng viên

6

1380

Đặng Thị Kim Quyên

Giảng viên chính

7

1620

Tống Lê Minh

Giảng viên

8

1621

Châu Đức Thành 

Giảng viên

9

1748

Châu Hoàng Cầu 

Giảng viên chính

10

1883

Đoàn Thu Ánh Điểm 

Giảng viên chính

11

2025

Chế Ngọc Hân 

Chuyên viên

12

2028

Lê Phương Hùng 

Giảng viên

13

2136

Nguyễn Thanh Liêm

Giảng viên chính

14

2249

Nguyễn Hữu Tri

Giảng viên chính

15

2340

Đào Vũ Nguyên

Giảng viên chính

16

2352

Trần Thị Lâm

Chuyên viên

17

2732

Nguyễn Lê Trường Sơn

Giảng viên chính

18

2744

Phạm Như Hiếu

Giảng viên

19

2862

Nguyễn Minh Khoa

Giảng viên

20

2864

Đặng Minh Thành

Giảng viên chính

21

2688

Lê Nguyễn Ngọc Yến

Giảng viên

22

2972

Ngô Khén

Giảng viên

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.