ĐỀ TÀI NCKH DO VIÊN CHỨC KHOA THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016 - 2022

 

           TT

      Mã đề tài      dự án

                                                                                                                                            Tên đề tài dự án                                 Chủ nhiệm           Năm thực hiện             Cấp

1

T2015-01

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Nguyễn Văn Hòa

2015

Cơ sở

2

T2016-01

Nghiên cứu sự phát triển thể lực sinh viên các học phần Giáo dục thể chất tự chọn Trường Đại học cần Thơ

Lê Bá Tường

2016

Cơ sở

3

T2016-02

Cải tiến chương trình giáo dục thể chất tự chọn góp phần nâng cao thể chất cho sinh viên không chuyên khóa 40 tại trường Đại hoc cần Thơ

Nguyễn Văn Hòa

2016

Cơ sở

4

T2016-108

Úng dụng công nghệ phục vụ tuyển sinh năng khiếu Thể dục Thể thao tại trường Đại học cần Thơ

Lê Quang Anh

2017

Cơ sở

5

TCN2017-22

Khảo sát thực trạng, đánh giá và phân loại thể lực nữ sinh viên Trường Đại học cần Thơ

Đặng Thị Kim Quyên

2017

Cơ sở

6

T2017-02

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho sinh viên hệ không chuyên học môn thể dục nhịp điệu tự chọn tại Trường Đại hoc cần Thơ

Nguyễn Văn Hòa

2018

Cơ sở

7

T2017-95

Cải tiến thiết bị đo thời gian chạy và đo khoảng cách bật xa tại chổ sử dụng trong thi năng khiếu tuyển sinh ngành giáo dục thể chất

Lê Quang Anh

2018

Cơ sở

8

TCN2016-44

Xây dựng thang điểm đánh giá thể lực sinh viên học phần Bơi lội Trường Đại học cần Thơ

Đoàn Thu Ánh Điểm

2018

Cơ sở

9

T2019-01

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học cần Thơ

Nguyễn Hữu Tri

2020

Cơ sở

10

TCN2020-09

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho sinh viên không chuyên Trường Đại học cần Thơ

Đào Vũ Nguyên

2020

Cơ sở

11

TCN2020-08

Nghiên cứu thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học cần Thơ

Nguyễn Lê Trường Sơn

2020

Cơ sở

12

TCN2021-11

Nghiên cúu ứng dụng các bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên học điền kinh tự chọn Trường Đại học cần Thơ

Lê Phương Hùng

2021

Cơ sở

13

TCN2021-13

Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập phát triển thể chất cho học sinh lớp 10, 11 Trường thực hành sư phạm Đại học cần Thơ

Tống Lê Minh

2021

Cơ sở

14

TCN2021-14

Nghiên cứu xây dựng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên đội Thể dục cổ động Trường Đại học cần Thơ

Phạm Như Hiếu

2021

Cơ sở

15

T2022-01

Cải tiến chương trình giảng dạy cho SV không chuyên cầu lông ngành GDTC trường ĐHCT

Châu Hoàng Cầu

2022

Cơ sở

16

T2022-02

Nghiên cứu sự phát triển trình độ tập luyện của sinh viên sau khi học chương trình giảng dạy bóng chuyền nâng cao ngành GDTC Trường ĐHCT

Nguyễn Thanh Liêm

2022

Cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.