ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NGÀNH GDTC GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

STT

MSSV

Họ tên

Tên đề tài

GV Hướng dẫn theo đề tài thực hiện

Năm học

1

B1300228

Lưu Duy Tân

Nghiên cứu xây dựng thang điểm đánh giá thể lực chung của nam sinh viên học chuyên sâu cầu lông khóa 41 Trường Đại học cần Thơ năm học 2016 -2017

ThS. Châu Hoàng cầu

2016-2017

2

B1300278

Nguyễn Trần Quốc Thanh

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức bật cho đội tuyển bóng chuyề nữ Trường Đại học cần Thơ năm học 2016-2017

ThS. Nguyễn Hữu Tri

2016-2017

3

B1300211

Phạm Thị Khánh Linh

Nghiên cứu lựa chọn các biện pháp tác động đến thái độ tích cực học tập môn thể dục nhịp điệu cho nữ sv Trường ĐHCT

TS. Nguyễn Văn Hòa

2016-2017

4

BI407560

Lý Hồng Thái

Xây dựng nội dung đánh giá kết quả học tập, thực hành theo các học phần bóng chuyền nâng cao trong quá tình đào tạo sinh viên ngành GDTC Trường ĐHCT

TS. Nguyễn Thanh Liêm

2021 - 2022

5

BI 811507

Lê Chí Nguyên

Nghiên cứu xây dựng thang điểm đánh giá thể lực chung cho nam sinh viên không chuyên cầu lông ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Cần Thơ, năm học 2021 - 2022

TS. Châu Hoàng cầu

2021 - 2022


 

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.