Chương trình Đào tạo Đại học Chính quy áp dụng tại Trường Đại học Cần Thơ:

 

Đơn vị quản lý Tên Chương trình đào tạo
Bộ môn Thể thao Chuyên ngành » Giáo dục thể chất Khóa 48 
Bộ môn Thể thao Chuyên ngành » Giáo dục thể chất từ Khóa 46 đến Khóa 47 
Bộ môn Thể thao Chuyên ngành » Giáo dục thể chất Khóa 45 
Bộ môn Thể thao Chuyên ngành » Giáo dục thể chất từ Khóa 40 đến Khóa 44 
Bộ môn Thể thao Chuyên ngành » Giáo dục thể chất từ Khóa 36 đến Khóa 39 

 

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.