Tính đến thời điểm 12/2022, tổng số cán bộ của Bộ môn Giáo dục thể chất hiện có 20 cán bộ, trong đó có 05 cán bộ nữ.

 

                            DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

TT

MSCB

Họ tên

Chức vụ

Chức danh

Hình ảnh

Email

1

1249

TS. Nguyễn Văn Hòa

Trưởng Khoa

Phó Bí thư Chi ủy Khoa

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

1309

 TS. Lê Bá Tường

Phó trưởng Khoa

Bí thư Chi ủy Khoa

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2136 

 TS. Nguyễn Thanh Liêm

Phó Trưởng Khoa

Chủ tịch CĐKhoa

 Giảng viên chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4

1380 

TS.Đặng Thị Kim Quyên

 

Trưởng Bộ môn Thể thao

trường học

Phó Chủ tịch CĐKhoa

 Giảng viên chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5

 1621

ThS. Châu Đức Thành

Ủy viên BCH CĐ Khoa

Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

2249

ThS.Nguyễn Hữu Tri

Chánh văn phòng Khoa

Trợ lý Đào tạo 
Bí thư ĐTN Khoa

 

Giảng viên chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7

1159

TS. Phan Việt Thái

  Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

1310

ThS.Nguyễn Hoàng Khoa

 

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

1620

ThS.Tống Lê Minh

Trợ lý Thiết bị

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

1748

TS. Châu Hoàng Cầu 

Trưởng Bộ môn Thể thao

chuyên ngành

Trợ lý ĐB. Chất lượng Khoa

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

1883

ThS. Đoàn Thu Ánh Điểm 

 Trợ lý NCKH Khoa

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

2028

ThS. Lê Phương Hùng 

 

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

2340

ThS. Đào Vũ Nguyên

 

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

 2732

ThS. Nguyễn Lê Trường Sơn

  Giảng viên chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

 2744

ThS. Phạm Như Hiếu

Phó Bí thư ĐTN Khoa

Bí thư chi đoàn CB

 

 Giảng viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

2862

TS. Nguyễn Minh Khoa

  Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

2864

Đặng Minh Thành

  Giảng viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18 

 2025

CN.Chế Ngọc Hân 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

- Quản lý kho dụng cụ

- Chấm công đơn vị 

- Điểm học kỳ hệ CQ và VLVH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

2352

 CN.Trần Thị Lâm

 

Chuyên viên

- Văn thư – Thư ký 

-  Công tác Sinh viên

- Quản lí website 

- Kế toán Bộ môn

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

0732

Lê Tiến Đạt

 

 

 

Nhân viên

Bảo vệ

ltdatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.