Liên hệ công tác tại Khoa Giáo dục Thể chất  - Trường Đại học Cần Thơ:
 
Địa chỉ: Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

              Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtcThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Liên hệ công tác từng bộ phận thuộc Khoa

 Điện thoại

 Email

 - Trưởng Khoa (TS. Nguyễn Văn Hòa)

(0292) 3872 158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Trưởng Khoa - phụ trách công tác đào tạo

     (TS. Lê Bá Tường)

(0292) 3872 163 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Trưởng Khoa - phụ trách công tác cơ sở vật chất, phong trào TDTT

    (TS. Nguyễn Thanh Liêm)

(0292) 3872 272 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Văn phòng Khoa

(0292) 3872 187

                                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Văn phòng Đoàn Thanh niên

(0292) 3872 270

 

- Văn phòng Công đoàn

(0292) 3872 271

 

 

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.