Bộ môn Thể thao trường học được thành lập vào ngày 05/10/2022 theo QĐ 4265/QĐ-ĐHCT, với cơ cấu nhân sự là một phần của Khoa Giáo dục Thể chất:

                                  (Đính kèm QĐ-ĐHCT số 4265 ngày 05/10/2022 v/v Công tác tổ chức nhân sự Khoa)

Nhiệm vụ:

   - Tổ chức đào tạo, quản lý môn học giáo dục thể chất cho tất cả sinh viên chính quy bậc đại học tại Trường Đại học Cần Thơ đồng thời giảng dạy cho hệ VLVH, hệ Đào tạo từ xa (do Trung tâm Liên kết Đào tạo, Trường ĐHCT liên kết với các tỉnh/thành); phát triển nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực TDTT; tổ chức biên soạn giáo trình bài giảng, cải tiến chương trình đào tạo theo quy định của Nhà trường;

   - Quản lý giảng viên giảng dạy cơ hữu của bộ môn, giảng viên thỉnh giảng;

   - Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức, người lao động, sinh viên, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn để cấp chứng chỉ, chứng nhận có liên quan công tác GDTC, tư vấn sức khỏe,...

Nhân sự

Bộ môn có 09 CB gồm có 01 Trưởng bộ môn và 08 giảng viên chuyên môn

TT MSCB Họ tên Hình ảnh Nữ Học hàm/Học vị Chức danh Nghề nghiệp Chức vụ chính quyền/Đoàn thể Chuyên ngành đào tạo

1.         

1380

Đặng Thị Kim Quyên

 

X

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Trưởng Bộ môn

Phó CT CĐ

XH học và nhân văn TDTT

2.         

1310

Nguyễn Hoàng Khoa

 

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Giáo dục thể chất

3.         

1620

Tống Lê Minh

 

 

Thạc sĩ

Giảng viên

Trợ lý thiết bị

Giáo dục thể chất

4.         

1621

Châu Đức Thành

 

 

Thạc sĩ

Giảng viên

Ủy viên BCH

Giáo dục thể chất

5.         

2136

Nguyễn Thanh Liêm

 

 

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Phó Khoa

Chủ tịch CĐ

Giáo dục thể chất

6.         

2249

Nguyễn Hữu Tri

 

 

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Bí thư ĐTN

Trợ lý đào tạo

Giáo dục thể chất

7.         

2732

Nguyễn Lê Trường Sơn

 

 

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Phó Bí thư Chi đoàn CB

Giáo dục thể chất

8.         

2744

Phạm Như Hiếu

 

X

Thạc sĩ

Giảng viên

Phó BT ĐTN

Bí thư Chi Đoàn CB

Giáo dục thể chất

9.

2972

 Ngô Khén

   

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 Giáo dục thể chất

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.