Đồng hành cùng với trường ĐHCT trong sứ mệnh về đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, nhằm đáp ứng các chuẩn mực giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới trong năm 2022, Khoa Giáo dục Thể chất đã triển khai kế hoạch đánh giá các CTĐT ngành Giáo dục thể chất.

        Khoa Giáo dục thể chất không ngừng triển khai, hiện thực hóa các chỉ dẫn và yêu cầu chất lượng về đảm bảo chất lượng vào các hoạt động học thuật của Khoa. Năm 2022, Khoa Giáo dục thể chất đã triển khai đánh giá CTĐT Giáo dục thể chất..

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục thể chất

 

Một số hình ảnh Họp công tác Đảm bảo chất lượng Khoa GDTC

             Ngày 07/11/2022, Khoa Giáo dục thể chất tiến hành họp Tổ Đảm bảo chất lượng đơn vị nhằm triển khai kế hoạch hành động năm 2022 trong báo cáo kiểm định chất lượng ngành Giáo dục thể chất; Tập huấn viết SAR, ... Buổi họp có sự tham dự đầy đủ của các thành viên trong tổ.

...

 

 

 

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.