GIỚI THIỆU KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
***************************

I. Triết lý

       Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc

II. Sứ mệnh 

     Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị đào tạo, thực hiện giảng dạy các môn thể dục thể thao cho sinh viên chuyên và không chuyên ngành giáo dục thể chất, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động phong trào TDTT phục vụ cho việc phát triển giáo dục đào tạo và thể chất cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

III. Tầm nhìn

       Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Cần Thơ sẽ trở thành một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và tổ chức các phong trào chất lượng tốt nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao chất lượng bền vững cho trường Đại học Cần Thơ.

IV. Mục tiêu giáo dục

         - Đào tạo nguồn nhân lực chất lực chất lượng cao trong giảng dạy, huấn luyện, quản lý và NCKH thể dục thể thao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế.

         - Đào tạo đội ngũ giáo viên thể dục thể thao phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, có năng lực tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc, có trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ nhân dân.

V. Lịch sử phát triển

- Bộ môn Thể dục Thể thao được hình thành vào năm 1976, Bộ môn ghép chung với Bộ môn Quân Sự gọi là Bộ môn Quân Thể.

- Năm 1984: Bộ môn Thể dục trực thuộc Phòng Đào tạo.

- Năm 1987: Bộ môn Thể dục trực thuộc Ban Giám Hiệu.

- Năm 1996: đổi tên thành Bộ môn Giáo dục Thể chất.

- 15/7/2022: Công nhận thành lập Khoa Giáo dục Thể chất với 02 bộ môn và 01 văn phòng trực thuộc.

                    ( Nghị quyết 66/NQ-HĐT, ngày 15/7/2022 v/v Thành lập Khoa Giáo dục Thể chất)

VI. Chức năng  - Nhiệm vụ 

1. Giảng dạy môn thể dục cho các sinh viên không chuyên ngành GDTC trong trường ĐHCT.

2. Đào tạo giáo viên thể dục chuyên ngành GDTC.

3. Giảng dạy môn thể dục cho các sinh viên ngành GDTC hệ VLVH và hệ liên kết trong và ngoài trường ĐHCT.

4. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực TDTT.

5. Tổ chức các hoạt động TDTT cho toàn trường.

6. Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức và thông tin cho giáo viên thể dục thể thao trung học phổ thông các tính khu vực ĐB.SCL

       Ngoài ra Khoa còn hướng dẫn, tập luyện và tổ chức cho sinh viên thi đấu các giải thể thao trên toàn quốc với 01 đội tuyển bóng chuyền ĐHCT, 01 Đội tuyển Bóng đá sinh viên ĐHCT và các đội tuyển Bóng bàn, Cầu lông, Bóng rổ,... thuộc mọi đối tượng, lứa tuổi

       Đảm nhận khối lượng công tác GDTC của toàn trường, Hiện Bộ môn có 01 chuyên ngành GDTC với khoảng 300 sinh viên chuyên ngành. Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn Bóng chuyên, Cầu lông, Bóng bàn, Võ thuật, Quần vợt Bóng ném,...

 VII. Sơ đồ tổ chức Khoa 

  

VIII. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa nhiệm kỳ 2020 - 2025  

 

TT HỌ VÀ TÊN Ghi chú
1 TS.GVC. Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch 
2 TS.GVC. Lê Bá Tường Ủy viên
3 TS.GVC. Nguyễn Thanh Liêm Ủy viên
4 TS.GVC. Đặng Thị Kim Quyên Ủy viên
5   TS.GVC. Châu Hoàng Cầu Ủy viên
6 ThS.GVC. Nguyễn Hữu Tri Ủy viên
7   TS.GVC. Đoàn Thu Ánh Điểm Thư ký 

IX. Nhân sự 

    Tính đến thời điểm 08/2023, tổng số cán bộ của Khoa Giáo dục thể chất hiện có 22 viên chức, trong đó 10 VC trình độ tiến sĩ, 09 VC trình độ thạc sĩ, 02 cử nhân và 01 sơ cấp.

                         

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.