Biên bản họp giao ban định kì ngày 27/09/2019

Biên bản họp giao ban định kì ngày 09/09/2019

Biên bản họp giao ban định kì ngày 26/08/2019

Biên bản họp giao ban định kì ngày 17/06/2019

Biên bản họp giao ban định kì ngày 03/06/2019

Biên bản họp giao ban định kì ngày 20/05/2019

Biên bản họp giao ban định kì ngày 06/05/2019

Biên bản họp giao ban định kì ngày 22/04/2019

Biên bản họp giao ban định kì ngày 08/04/2019
Biên bản họp giao ban định kì ngày 25/03/2019
Biên bản họp giao ban định kì ngày 25/02/2019
Biên bản họp giao ban định kì ngày 11/02/2019

 

 

 

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.