Đoàn Thanh Niên

 

   * Chức năng - Nhiệm vụ:

 

 

    * Nhân sự:

 

   * Danh sách Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên Bộ môn GDTC (Nhiệm kỳ 2016-2018)

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.