DANH SÁCH CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ CHÍNH QUY

TT

LỚP

SĨ SỐ

HỌ TÊN

EMAIL

1

TD0837A1

32

Tống Lê Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TD0837A2

35

Nguyễn Thanh Liêm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TD0937A1

40

Lê Quang Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

TD0937A2

38

Lê Phương Hùng

phuong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TD1037A1

44

Trần Thị Xoan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TD1037A2

42

Châu Hoàng Cầu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

TD11X6A1

41

Đào Xên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

TD11X6A2

38

Nguyễn Hữu Tri

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

TD12X6A1

36

Nguyễn Thanh Liêm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

TD12X6A2

39

Đoàn Thu Ánh Điểm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

TD13X6A1

42

Lê Bá Tường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

TD13X6A2

39

Nguyễn Hoàng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

TD14X6A1

42

Châu Đức Thành

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

TD14X6A2

26

Tống Lê Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

TD15X6A1

62

Châu Hoàng Cầu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

TD16X6A1

40

Phan Việt Thái

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

TD17X6A1

39

Đặng Thị Kim Quyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

TD18X6A1

23

Nguyễn Hữu Tri

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

TD19X6A1

16

Châu Đức Thành

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

TD20X6A1

36 

Châu Hoàng Cầu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

TD21X6A1

43

Tống Lê Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

TD22X6A1

32

Đặng Thị Kim Quyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

TD23X6A1

54

Phan Việt Thái

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANH SÁCH CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đang cập nhật...

 

 

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.