DANH SÁCH CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

TT

LỚP

SĨ SỐ

HỌ TÊN

1

TD0837A1

32

Tống Lê Minh

2

TD0837A2

35

Nguyễn Thanh Liêm

3

TD0937A1

40

Lê Quang Anh

4

TD0937A2

38

Lê Phương Hùng

5

TD1037A1

44

Trần Thị Xoan

6

TD1037A2

42

Châu Hoàng Cầu

7

TD11X6A1

41

Đào Xên

8

TD11X6A2

38

Nguyễn Hữu Tri

9

TD12X6A1

36

Nguyễn Thanh Liêm

10

TD12X6A2

39

Đoàn Thu Ánh Điểm

11

TD13X6A1

42

Lê Bá Tường

12

TD13X6A2

39

Nguyễn Hoàng Khoa

13

TD14X6A1

42

Tống Lê Minh

14

TD14X6A2

26

Châu Đức Thành

15

TD15X6A1

62

Châu Hoàng Cầu

16

TD16X6A1

40

Phan Việt Thái

17

TD17X6A1

39

Đặng Thị Kim Quyên

18

TD18X6A1

23

Nguyễn Hữu Tri

19

TD19X6A1

15

Châu Đức Thành

19

TD20X6A1

 

Châu Hoàng Cầu

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.