Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019 -2020, nhằm mục tiêu phát triển con người toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp ĐB.SCL, Bộ môn Giáo dục Thể chất tổ chức hội thảo khoa học như sau:

>>> Xem chi tiết thông báo tại đây!

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.