CVHT khóa 45:

- Thầy Châu Đức Thành, MSCB: 1621; 

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Điện thoại: 0913.987.774

Sinh viên liên hệ Thầy theo thông tin trên!

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.