Do tình hình sinh viên khóa 45 học học phần GDQP từ ngày 09/9/2019 đến ngày 29/9/2019;

Để tạo điều kiện cho các em đăng kỳ và nhập kế hoạch học tập;

Nay Phòng Đào tạo thông báo về việc gia hạn thêm thời gian lập, nhập KHHT toàn khóa dành cho đối tượng này.

>>> Cụ thể thời gian từ ngày 30/9/2019 đến hết này 13/10/2019

Sau thời gian trên, Trường sẽ khóa dữ liệu và lập kế hoạch mở lớp học phần cho học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2019-2020 sắp tới.

Các em lưu ý để thực hiện.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.