Hướng dẫn sinh viên khóa 45 xét miễn, công nhận điểm , rút học phần học phần học kỳ 1, năm học 2019 -2020

>>> Xem thông báo đính kèm!

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.