DANH MỤC MÃ LỚP THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 47 NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022

      Mã ngành: 7140206  - Mã lớp TKB21X6A1

      * Lưu ý: Sinh viên click vào mã lớp TKB để xem thời khóa biểu và thời gian bắt đầu đi học      

      >>> Sinh viên xem lịch học tại đây

Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.