Các em chuyên ngành GDTC khóa 47  liên hệ với Thầy CVHT theo thông tin dưới đây:

- Họ tên CVHT: Tống Lê Minh 

- MSCB: 01620

- Điện thoại: 0913142429

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.