Danh sách cố vấn học tập K34 – K44

TT

LỚP

MSCB

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ MAIL

1 TD0737A1 (36 SV) 0730 Trần Thị Xoan Giảng viên chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2

TD0737A1 (30 SV)

1748

Châu Hoàng Cầu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TD0737A1 (26 SV)

1621

Châu Đức Thành

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

TD0737A2 (35 SV)

1380

Đặng Thị Kim Quyên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TD0837A1 (32 SV)

1620

Tống Lê Minh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TD0837A2 (35 SV)

2136

Nguyễn Thanh Liêm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

TD0937A1 (40 SV)

0728

Lê Quang Anh

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

TD0937A2 (38 SV)

2028

Lê Phương Hùng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

TD1037A1 (44 SV)

0730

Trần Thị Xoan

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

TD1037A2 (42 SV)

1748

Châu Hoàng Cầu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

TD11X6A1 (41 SV)

1011

Đào Xên

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

TD11X6A2 (38 SV)

1249

Nguyễn Hữu Tri

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

TD12X6A1 (36 SV)

2136

Nguyễn Thanh Liêm

Giảng viên

tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

TD12X6A2 (39 SV)

1883

Đoàn Thu Ánh Điểm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

TD13X6A1 (42 SV)

1309

Lê Bá Tường

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

TD13X6A2 (39 SV)

1310

Nguyễn Hoàng Khoa

 Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

TD14X6A1 (42 SV)

1620

Tống Lê Minh

 Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

TD14X6A2 (26 SV)

1621

Châu Đức Thành

 Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

TD15X6A1 (62 SV)

1748 

Châu Hoàng Cầu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

TD16X6A1 (40 SV)

1159

Phan Việt Thái

Giảng viên

pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

TD17X6A1 (39 SV)

1380 

Đặng Thị Kim Quyên

Giảng viên

dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

TD18X6A1 (23 SV)

2249

Nguyễn Hữu Tri

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.