Danh sách cố vấn học tập K34 – K43

TT

LỚP

MSCB

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ MAIL

1

TD0837A1

1620

Tống Lê Minh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TD0837A2

2136

Nguyễn Thanh Liêm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TD0937A1

0728

Lê Quang Anh

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

TD0937A2

2028

Lê Phương Hùng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TD1037A1

0730

Trần Thị Xoan

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TD1037A2

1748

Châu Hoàng Cầu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

TD11X6A1

1011

Đào Xên

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

TD11X6A2

1249

Nguyễn Hữu Tri

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

TD12X6A1

2136

Nguyễn Thanh Liêm

Giảng viên

tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

TD12X6A2

1883

Đoàn Thu Ánh Điểm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

TD13X6A1

1309

Lê Bá Tường

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

TD13X6A2

1310

Nguyễn Hoàng Khoa

 Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

TD14X6A1

1620

Tống Lê Minh

 Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

TD14X6A2

1621

Châu Đức Thành

 Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

TD15X6A1

1748 

Châu Hoàng Cầu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

TD16X6A1

1159

Phan Việt Thái

Giảng viên

pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

TD17X6A1

1380 

Đặng Thị Kim Quyên

Giảng viên

dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

TD18X6A1

2249

Nguyễn Hữu Tri

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.