Nhằm thúc đẩy phong trào tôn vinh các công trình NCKH tiêu biểu tỏng sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.

Tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia thành công Giải thưởng " Sinh viên nghiên cứu khoa học " năm 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Đối tượng: Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ có kiến thức, có hiểu biết có kinh nghiệm, có công trình nghiên cứu khoa học được nghiệm thu từ tháng 06/2018 đến 04/2019.

>>> Xem chi  tiết thông báo!

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.