Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học Giáo dục thể chất năm 2018.

Chủ đề: "Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"

Thời gian: - Dự kiến vào ngày 15/9/2018.

Tại : Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

              *  Xem chi tiết thông báo.

 

 

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.