Bộ môn Giáo dục Thể chất tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2021 tại Trường Đại học Cần Thơ " Giải pháp năng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"

   >> Xem chi tiết...

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.