Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022, nhằm mục tiêu phát triển con người toàn diện về đức, trí, thể, mĩ. Đó là những con người có khả năng cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức. Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long; Bộ môn Giáo Dục Thể Chất Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học như sau:

  1. Tên hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”
  1. Mục tiêu hội thảo khoa học

Thể dục Thể thao là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống Giáo dục xã hội chủ nghĩa, đó là phương tiện giáo dục, giáo dưỡng, bồi dưỡng thế hệ trẻ cho tương lai. Bên cạnh đó xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về rèn luyện sức khỏe, hưởng thụ văn hóa thể dục thể thao trong xã hội sẽ ngày càng tăng cao. Giáo dục thể chất trường học và Huấn luyện thể thao thành tích cao là hai mặt thống nhất của quá trình phát triển thể dục thể thao. Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, làm rõ những nguyên nhân, xác định các yêu cầu, thực hiện các nhiệm vụ, học tập các mô hình tiến bộ, đề ra các giải pháp... Hội thảo là cơ hội cho Giáo viên, Giảng viên, nhà quản lý, Nghiên cứu viên, các Nhà khoa học... giới thiệu các sản phẩm khoa học, ý tưởng, phương pháp, giải pháp, chiến lược cần thiết đáp ứng yêu cầu phát triển khách quan ngày càng cao của sự nghiệp Thể dục Thể thao.

  1. Nội dung hội thảo khoa học

- Giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo;

- Thực trạng và giải pháp công tác Giáo dục thể chất;

- Thực trạng và giải pháp công tác Huấn luyện thể thao;

- Vận dụng chủ trương, chính sách trong TDTT;

- Kết hợp giữa TDTT và Lễ hội dân gian;

- Thể thao giải trí và du lịch thể thao;

- Xã hội hóa Thể dục thể thao;

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong giảng dạy và huấn luyện và phục vụ cộng đồng.

- Các vấn đề về văn hóa thể chất, sản nghiệp thể thao, kinh tế thể thao, y sinh học TDTT, lý luận TDTT, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Cùng các vấn đề có liên quan đến sự giao thoa giữa khoa học TDTT và các khoa học thuộc lĩnh vực khác.

  1. Thời gian: Dự kiến tổ chức Hội thảo vào ngày 30 và 31 tháng 05 năm 2022
  2. Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2, đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
  3. Bài viết tham gia hội thảo khoa học

- Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên, giáo viên các trường và tất cả tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu có liên quan gởi bài về Ban Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc 2022 tại Bộ môn Giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ.

- Bài viết tập trung vào một trong các nội dung nêu trên.

- Thời hạn cuối để nhận bài viết: ngày 10 tháng 03 năm 2022

- Quy định và thể lệ bài viết:

+ Mỗi bài viết không vượt quá 07 trang A4; kiểu chữ: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 13; lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm; lề trái: 3 cm, lề phải: 2 cm.

+ Bài viết gồm có các phần sau: Phần tóm tắt, Phần đặt vấn đề, Phần phương pháp tiếp cận, Phần nội dung (kết quả nghiên cứu không trùng lắp với các công bố khác),  Phần kết luận, Tài liệu tham khảo.

+ Bài viết sẽ được ban biên tập kiểm tra tính trùng lắp trên ứng dụng phần mềm, chỉ cần gởi file điện tử theo địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Phone: 0939116812, ThS. Đoàn Thu Ánh Điểm.

  1. Chi phí xuất bản Kỷ yếu và tổ chức hội thảo

          - Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu khoa học có chỉ số ISBN.

- Ban tổ chức thu lệ phí 350.000đ/bài viết để phục vụ xuất bản Kỷ yếu. Lệ phí gửi về số tài khoản: 0111000380183, tên chủ tài khoản: Đoàn Thu Ánh Điểm, tại Ngân hàng  Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (Vietcombank).

- Cú pháp chuyển lệ phí: Họ tên….. đơn vị… (của tác giả)

  1. Thành phần tham dự Hội thảo

Ban Tổ chức, cán bộ, giảng viên, các tổ chức, cá nhân tham gia gởi bài hội thảo khoa học, khách mời (theo danh sách).

Trân trọng kính chào!

>>> Xem file đính kèm tại đây

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.