Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, nhằm mục tiêu phát triển con người toàn diện về đức, trí, thể, mĩ. Đó là những con người có khả năng cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức. Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long; Khoa Giáo Dục Thể Chất Trường Đại học Cần Thơ tố chức Hội thảo khoa học như sau:

1. Tên hội thảo khoa học“Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

2. Mục tỉêu hội thảo khoa học

        Thể dục Thể thao là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống Giáo dục xã hội chủ nghĩa, đó là phương tiện giáo dục, giáo dưỡng, bồi dưỡng thế hệ trẻ cho tương lai. Bên cạnh đó xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về rèn luyện sức khỏe, hưởng thụ văn hóa thể dục thể thao trong xã hội sẽ ngày càng tăng cao. Giáo dục thể chất trường học và Huấn luyện thể thao thành tích cao là hai mặt thống nhất của quá trình phát triển thể dục thể thao. Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, làm rõ những nguyên nhân, xác định các yêu cầu, thực hiện các nhiệm vụ, học tập các mô hình tiến bộ, đề ra các giải pháp... Hội thảo là cơ hội cho Giáo viên, Giảng viên, nhà quản lý, Nghiên cứu viên, các Nhà khoa học... giới thiệu các sản phẩm khoa học, ý tưởng, phương pháp, giải pháp, chiến lược cần thiết đáp ứng yêu cầu phát triển khách quan ngày càng cao của sự nghiệp Thể dục Thể thao.

3. Thời gian:

      - Xuất bản Kỷ yếu dự kiến vào ngày 10-15 tháng 5 năm 2023.

      - Tổ chức Hội thảo dự kiến vào ngày 07-08-09 tháng 7 năm 2023.

4. Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

5. Thành phần tham dự Hội thảo

Ban Tổ chức, cán bộ, giảng viên, các tổ chức, cá nhân tham gia gởi bài hội thảo khoa học, khách mời.

   >> Xem thông báo đính kèm

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.