Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức Vừa làm vừa học - đợt 2 - năm 2022:

- Ngành tuyển sinh: Giáo dục thể chất 

- Tổ hợp xét tuyển - T00,T01, T06 

- Chỉ tiêu: 29

- Hình thức đào tạo: Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc tập trung ban ngày hoặc tập trung ban đem

- Thời gian dào tạo: dự kiến 04 năm.

 >>>Thí sinh xem chi tiết trong văn bản đính kèm tại đây.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.