---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 (Dự kiến)

Mã trường: TCT; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 8.720

 

T

Mã ngành

Tên ngành
(chuyên ngành - nếu có)

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp xét tuyển

Điểm TT 2022

Học bạ

Điểm thi

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN (Xét các phương thức 12 và 4)

1

7140206

Giáo dục Thể chất

60

T00, T01, T06

23.25

20.25

Ghi chú:  Mã tổ hợp: T00: T-S-NK-TDTT; T01: T-V-NK-TDTT ; T06: T-H-NK-TDTT,  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEO GIỚI THIỆU NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

 

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.