Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bộ môn Thể thao chuyên ngành được thành lập vào ngày 05/10/2022 theo QĐ 4265/QĐ-ĐHCT, với cơ cấu nhân sự là một phần của Khoa Giáo dục Thể chất:

Nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo giáo viên chuyên ngành GDTC và tiếp tục đề xuất mở ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất, TDTT; phát triển nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực TDTT;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành GDTC theo quy định;

- Tổ chức biên soạn giáo trình bài giảng, cải tiến chương trình đào tạo theo quy định của Nhà trường;

- Tổ chức, biên soạn, quản lý, phát triển đề cương học phần thuộc chương trình đào tạo ngành GDTC và chuyên ngành;

- Tham mưu ký kết hợp đồng giảng dạy các môn giáo dục thể chất với các trường đại học tại TP. cần Thơ và các đơn vị khác;

- Quản lý giảng viên của bộ môn và giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị trong trường và ngoài trường;

- Thực hiện các hoạt động có liên quan đến tuyển sinh, cố vấn học tập, nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên;

- Các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bộ môn được thực hiện theo quy của Nhà nước và của Trường Đại học cần Thơ.

Nhân sự

Bộ môn có 09 CB gồm có 01 Trưởng bộ môn và 08 giảng viên chuyên môn

TT

MSCB

Họ tên

Nữ

Học hàm

/Học vị

Chức danh

Nghề nghiệp

Chức vụ chính quyền/

Đoàn thể

Chuyên ngành

 

Chức vụ

1.        

01748

Châu Hoàng Cầu

 

Tiến sĩ

GVC

 

Giáo dục thể chất

Trưởng Bộ môn

2.        

01159

Phan Việt Thái

 

Tiến sĩ

GV

 

Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao

 

3.        

01249

Nguyễn Văn Hòa

 

Tiến sĩ

GVC

Trưởng BM,

Phó Bí thư CU

Giáo dục thể chất

 

4.        

01309

Lê Bá Tường

 

Tiến sĩ

GVC

Phó BM,

Bí thư C.U

Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao

 

5.        

02028

Lê Phương Hùng

 

Thạc

GV

 

Giáo dục thể chất

 

6.        

01883

Đoàn Thu Ánh Điểm

X

Tiến sĩ

GVC

Trợ lý NCKH

Giáo dục học - Huấn luyện thể thao

 

7.        

02340

Đào Vũ Nguyên

 

Thạc

GVC

 

Giáo dục thể chất

 Thư ký Trưởng BM

8.        

02862

Nguyễn Minh Khoa

 

Tiến sĩ

GV

 

Giáo dục thể chất

 

9.        

02864

Đặng Minh Thành

 

Tiến sĩ

GV

 Trợ lý ĐBCL

Giáo dục thể chất

 

 

GIỚI THIỆU NGÀNH GDTC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Hội nghị viên chức NH 2020-2021
Hội thảo ngành GDTC
Tập huấn bóng rổ
Tổ chức thi đấu Vovinam
Hội thao công đoàn
Lễ tốt nghiệp ngành GDTC
Môn học bơi lội
Giờ học Taekwondo
Đoàn viên dọn dẹp vệ sinh

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.