Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bộ môn Thể thao chuyên ngành được thành lập vào ngày 05/10/2022 theo QĐ 4265/QĐ-ĐHCT, với cơ cấu nhân sự là một phần của Khoa Giáo dục Thể chất:

                                                (Đính kèm QĐ-ĐHCT số 4265 ngày 05/10/2022 v/v Công tác tổ chức nhân sự Khoa)

Nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo, quản lý chuyên ngành GDTC trình độ đại học và tiếp tục đề xuất mở ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất, TDTT; phát triển nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực TDTT;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành GDTC theo quy định;

- Tổ chức biên soạn giáo trình bài giảng, cải tiến chương trình đào tạo theo quy định của Nhà trường;

- Tổ chức, biên soạn, quản lý, phát triển đề cương học phần thuộc chương trình đào tạo ngành GDTC và chuyên ngành;

- Tham mưu ký kết hợp đồng giảng dạy các môn giáo dục thể chất với các trường đại học tại TP. cần Thơ và các đơn vị khác;

- Quản lý giảng viên của bộ môn và giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị trong trường và ngoài trường;

- Thực hiện các hoạt động có liên quan đến tuyển sinh, cố vấn học tập, nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên;

- Các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bộ môn được thực hiện theo quy của Nhà nước và của Trường Đại học cần Thơ.

Nhân sự

Bộ môn có 10 CB gồm có 01 Trưởng bộ môn và 09 giảng viên chuyên môn

TT

MSCB

Họ tên

Hình ảnh

Nữ

Học hàm

/Học vị

Chức danh

Nghề nghiệp

Chức vụ chính quyền/

Đoàn thể

Chuyên ngành

1.        

1748

Châu Hoàng Cầu

 

Tiến sĩ

Giảng viên chính

 Trưởng Bộ môn

Giáo dục thể chất

2.        

1159

Phan Việt Thái

 

Tiến sĩ

Giảng viên

 

Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao

3.        

1249

Nguyễn Văn Hòa

 

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Trưởng Khoa,

Phó Bí thư CU

Giáo dục thể chất

4.        

1309

Lê Bá Tường

 

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Phó Khoa,

Bí thư CU

Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao

5.        

2028

Lê Phương Hùng

 

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Giáo dục thể chất

6.        

1883

Đoàn Thu Ánh Điểm

X

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Trợ lý NCKH

Giáo dục học                - Huấn luyện thể thao

7.        

2340

Đào Vũ Nguyên

 

Thạc sĩ

Giảng viên chính

 

Giáo dục thể chất

8.        

2862

Nguyễn Minh Khoa

 

Tiến sĩ

Giảng viên

 

Giáo dục thể chất

9.        

2864

Đặng Minh Thành

 

Tiến sĩ

Giảng viên chính

 Trợ lý ĐBCL

Giáo dục thể chất

10.

2688

Lê Nguyễn Ngọc Yến

 X

Tiến sĩ

Giảng viên

 

Giáo dục thể chất

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Hội nghị viên chức NH 2020-2021
Hội thảo ngành GDTC
Tập huấn bóng rổ
Tổ chức thi đấu Vovinam
Hội thao công đoàn
Lễ tốt nghiệp ngành GDTC
Môn học bơi lội
Giờ học Taekwondo
Đoàn viên dọn dẹp vệ sinh

VIDEO GIỚI THIỆU NGÀNH GDTC

LỊCH CÔNG TÁC CTU

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.