Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
 I. CHỨC NĂNG 
      Văn phòng Khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, vật tư, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế của đơn vị.
 II. NHIỆM VỤ 
       Văn phòng là đầu mối liên hệ giữa Bộ môn và các Phòng ban, Khoa, Trung tâm, Viện trong trường ĐHCT, có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin (nhận, gởi và lưu trữ các loại công văn, báo cáo...) và hoàn thành các thủ tục về hành chính theo quy định, trình thủ trưởng đơn vị quyết định trước khi gởi về Trường hoặc các đơn vị liên quan, cụ thể như sau:
       - Công tác đào tạo (đại học và sau đại học);
- Công tác sinh viên;
- Công tác Tổ chức - Cán bộ;
- Công tác quản lý tài chính;
- Quản lý tài sản, thiết bị, dụng cụ giảng dạy tại đơn vị;
- Nghiên cứu khoa học;
- Đảm bảo chất lượng;
- Văn thư, thông tin liên lạc;
- Quản lý mạng và website của đơn vị;
- Thư ký tổng hợp;
- An ninh trật tự, an toàn, vệ sinh của đơn vị
III. NHÂN SỰ
     Hiện văn phòng Khoa GDTC có 03 cán bộ chính thức đảm nhận công việc chính của bộ phận văn phòng và 01 GV  chánh văn phòng cùng các GV hỗ trợ công tác kiêm nhiệm. Cụ thể như sau:
 
TT
Họ tên
Chức vụ/Chức danh
Email
1
ThS. Nguyễn Hữu Tri
MSCB: 2249
Chánh văn phòng  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      2
CN. Trần Thị Lâm
MSCB: 2352
Chuyên viên văn phòng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      3
CN. Chế Ngọc Hân
MSCB: 2025
Chuyên viên văn phòng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      4
Lê Tiến Đạt
MSCB: 0732
 Nhân viên bảo vệ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Hội nghị viên chức NH 2020-2021
Hội thảo ngành GDTC
Tập huấn bóng rổ
Tổ chức thi đấu Vovinam
Hội thao công đoàn
Lễ tốt nghiệp ngành GDTC
Môn học bơi lội
Giờ học Taekwondo
Đoàn viên dọn dẹp vệ sinh

VIDEO GIỚI THIỆU NGÀNH GDTC

LỊCH CÔNG TÁC CTU

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.