Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ VĂN PHÒNG - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 I. CHỨC NĂNG 

Văn phòng Khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, vật tư, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế của đơn vị.

 II. NHIỆM VỤ 

Văn phòng là đầu mối liên hệ giữa Bộ môn và các Phòng ban, Khoa, Trung tâm, Viện trong trường ĐHCT, có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin (nhận, gởi và lưu trữ các loại công văn, báo cáo...) và hoàn thành các thủ tục về hành chính theo quy định, trình thủ trưởng đơn vị quyết định trước khi gởi về Trường hoặc các đơn vị liên quan.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện văn phòng Khoa GDTC có 03 cán bộ chính thức đảm nhận công việc chính của bộ phận văn phòng và 01 GV  chánh văn phòng cùng các GV hỗ trợ công tác kiêm nhiệm. Cụ thể như sau:

 

TT

Họ tên

Nhiệm vụ

Email

1

ThS. Nguyễn Hữu Tri

- Chánh văn phòng

- Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Khoa trong việc tố chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tể, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị,... của đơn vị

- Hỗ trợ các bộ phận liên quan thực hiện các nhóm công tác như:

     + Công tác Trợ lý đào tạo;

     + Công tác sinh viên;

     + Công tác đảm bảo chất lượng;

     + Công tác Trợ lý tổ chức cán bộ.

     + Công tác thư ký tổng họp.

     + Công tác Văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc.

     + Công tác quản lý mạng và website Khoa.

     + Công tác Trợ lý quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa.

     + Công tác Trợ lý nghiên cứu khoa học.

+ Công tác Trợ lý Hợp tác quốc tế.

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     2

CN. Trần Thị Lâm

MSCB: 2352

Chuyên viên văn phòng

- Văn thư – Thư ký BM

-  Công tác Sinh viên

- Quản lí hệ thống mạng, website của Bộ môn

- Kế toán Bộ môn

-  Theo dõi hồ sơ và Thanh toán dịch vụ Ôsin

- Phụ trách một phần công tác sửa chữa bảo dưỡng máy in, máy phô tô của phòng làm việc lãnh đạo và phòng làm việc GV trong Bộ môn,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     3

CN. Chế Ngọc Hân

MSCB: 2025

Chuyên viên văn phòng

- Quản lý dụng cụ giảng dạy Sv chuyên ngành & Không chuyên

- Tiếp nhận các loại đơn của SV.

- Công tác chấm công đơn vị và chấm công công tác bảo vệ

- Tiêp nhận và lưu trữ điểm học kỳ hệ CQ và VLVH . 

- Thư viện: Quản lý và lưu trữ các nguồn sách, nguồn tài liệu tham khảo trong kho sách Bộ môn được trang bị

- Thủ quỹ Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     4

Lê Tiến Đạt

MSCB: 0732

Nhân viên

Bảo vệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 IV. LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Văn phòng Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtcThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

GIỚI THIỆU NGÀNH GDTC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Hội nghị viên chức NH 2020-2021
Hội thảo ngành GDTC
Tập huấn bóng rổ
Tổ chức thi đấu Vovinam
Hội thao công đoàn
Lễ tốt nghiệp ngành GDTC
Môn học bơi lội
Giờ học Taekwondo
Đoàn viên dọn dẹp vệ sinh

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.