Thời gian Kê khai của Đơn vị:   04-4-2022  đến   15-5-2022
Thời gian tổng hợp của Đơn vị:   16-5-2022  đến   18-5-2022
Thời gian Sinh viên tự đánh giá:   19-5-2022  đến   31-5-2022
Thời gian CVHT đánh giá:   25-5-2022  đến   05-6-2022
Thời gian Sinh viên xem và phản hồi:   06-6-2022  đến   15-6-2022 (Liên hệ Trợ lý Giáo vụ Khoa để phản hồi về điểm số rèn luyện)

>>> Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.