Sinh viên đặt thành tích xuất sắc năm học 2019 -2020 nọp ảnh vinh danh 

: 01 hình có dung lượng 1 Mb

ghi rõ họ tên, MSSV, STT theo Quyết định, tên lớp, khóa, điểm trung bình, số điện thoại...

Nôp cho Thầy Nguyễn Hoàng Nghĩa, P. CTCT theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến hết ngày 25/9/2020(thứ sáu).

>>> Xem công văn đính kèm!.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.