Kế hoạch thực hiện:

           + Đại diện lớp nộp danh sách đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp trực tiếp (theo mẫu) cho Bộ môn GDTC từ ngày 01/09/2022 đến ngày 30/09/2022 ( gửi đăng ký cho cô: Trần Thị Lâm);

           + Sinh viên đăng ký giảng viên hướng dẫn, tên đề tài nghiên cứu cho Bộ môn GDTC, hạn cuối: ngày 30/09/2022.

           + Bộ môn GDTC xét duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn luận văn và danh sách tên đề tài chính thức dự kiến: 10/10/2022.

          + Sinh viên nộp đề cương luận văn, hạn cuối: 31/12/2022 (có chữ ký của giảng viên hướng dẫn)

          + Thời gian nộp luận văn và bảng tóm tắt, hạn cuối: từ 01/04/2023 đến 28/4/2023.

          + Thời gian bảo vệ luận văn dự kiến: 05/5/2023 đến 10/5/2023.

>>> Xem kế hoạch và DS giảng viên hướng dẫn đính kèm

>>> Mẫu đăng ký thực hiện HP Luận văn tốt nghiệp (SV tải xuống và điền thông tin theo mẫu)

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.