+  Điều kiện: 
- Đã hoàn thành học kỳ đầu tiên
- ĐTB tích lũy từ 2.0 trở lên
- Ngành đăng ký thứ 2 phải khác ngành thứ nhất.
- Khoa ngành thứ 2 còn khả năng tiếp nhận.

+ Thời gian đăng ký: 
- Đợt 1: 01/1/2018 - 07/1/2018
- Đợt 2: 01/8/2018 - 07/8/2018.

+ Hình thức đăng ký:

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống quản lý, thực hiện chọn đăng ký ngành 2.


>> Xem chi tiết công văn

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.