>> Xem kế hoạch xét và phát bằng tốt nghiệp năm 2019 (Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 từ ngày 01/04 đến 27/05/2019)

>> Phiếu thanh toán ra trường

* Lưu ý: Trong thời gian chờ giảng viên nhập điểm học kỳ 1, SV có nhu cầu xét tốt nghiệp nên đăng ký xét tốt nghiệp theo đúng thời gian quy định. Nếu SV không đăng ký xét tốt nghiệp thì sẽ không được xét dù đủ điều kiện tốt nghiệp.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.