>> Xem kế hoạch xét và phát bằng TN năm 2019

- SV liên hệ đơn vị quản lý ngành nhận Quyết định tốt nghiệp từ ngày 22-25/01/2019.

- Trường không cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (bằng tạm thời ) nên SV đủ điều kiên tốt nghiệp nếu cần có thể đề nghị xác nhận hoàn thành CTĐT (tải mẫu đơn tại đây) và nộp đơn tại Phòng Đào tạo (bàn số 6).

- SV đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký xét tốt nghiệp lần 1, nếu có nhu cầu xét hệ thống sẽ mở lại cho đăng ký xét TN từ ngày 10-12/01/2019 để xét lần 2 đợt 1-2019 (xem hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp https://goo.gl/v4rifz).

- SV tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 có chọn học tiếp CTĐT thứ 2 sau khi tốt nghiệp sẽ được khôi phục lại tài khoản chậm nhất đến hết 18/01/2019.

- SV thắc mắc về việc xét tốt nghiệp vui lòng gửi về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

=>  Xem danh sách SV tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

TT Đơn vị Số QĐ Ngày ký
1 Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng SCL 35 07/01/2019
2 Viện Nghiên cứu và Phát triển CNSH 36 07/01/2019
3 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông 37 07/01/2019
4 Khoa Ngoại ngữ 38 07/01/2019
5 Khoa Phát triển Nông thôn 39 07/01/2019
6 Khoa Khoa học Tự nhiên 40 07/01/2019
7 Khoa Kinh tế 41 07/01/2019
8 Khoa Luật 42 07/01/2019
9 Khoa Khoa học Chính trị 43 07/01/2019
10 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên 44 07/01/2019
11 Khoa Nông nghiệp 45 07/01/2019
12 Khoa Sư phạm 46 07/01/2019
13 Bộ môn Giáo dục Thể chất 47 07/01/2019
14 Khoa Công nghệ 48 07/01/2019
15 Khoa Thủy sản 49 07/01/2019
16 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 50 07/01/2019

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.