Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt 1-lần 2 năm 2019 (22/01/2019)

>> Xem danh sách đạtchưa đạt dự kiến đợt 1 lần 2 năm 2019 cập nhật lần cuối (22/01/2019)

- SV kiểm tra thông tin và gửi phản hồi nếu có sai sót về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phòng Đào tạo sẽ in và trình ký danh sách tốt nghiệp trên.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.