>> Kế hoạch điều chỉnh xét và phát bằng tốt nghiệp đợt 2 - năm 2020 - Chính quy (Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 từ ngày 01/4 đến 19/7/2020)

***Lưu ý: Đợt 2 sẽ có 04 lần xét, SV sẽ được xét tương ứng với mỗi lần xét nếu đủ các điều kiện:

  - Có đăng ký xét tốt nghiệp trên hệ thống. (Xem hướng dẫn đăng ký xét TN tại đây)
  - Hoàn thành chương trình đào tạo (đủ điều kiện tốt nghiệp).
  - Đối với SV có đăng ký học cải thiện thì phải hoàn thành (có điểm) hết các học phần có đăng ký ở học kỳ 2, 2019-2020.
 
     Các thông tin liên quan đến việc xét tốt nghiệp liên hệ địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được giải đáp.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.