>> Danh sách SV tốt nghiệp (chính thức)

>> Phiếu thanh toán ra trường

* Lưu ý:

- SV liên hệ với các đơn vị nếu còn nợ thanh toán ra trường và nhận QĐ tốt nghiệp tại đơn vị quản lý ngành từ ngày 05/7/2016.

- SV có thắc mắc về việc thanh toán ra trường vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.