THÔNG BÁO

- Hiện tại đã có bằng tốt nghiệp của đợt 3- bổ sung, SV mang QĐ tốt nghiệp và thẻ SV đến Phòng Đào tạo để nhận bằng tốt nghiệp.

>> Xem danh sách (ngày 18/09/2017)

- SV có tên trong danh sách tốt nghiệp thuộc Khoa Nông nghiệp & SHUD, CNTT, Luật, PTNT và Công nghệ liên hệ Khoa để đăng ký dự Lễ tốt nghiệp.

- Ngày 27/9/2017 SV liên hệ Khoa để nhận QĐ tốt nghiệp. 

 

- Hệ thống sẽ mở lại cho SV đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung đợt 3 từ ngày 28/8-4/9/2017.

- SV chọn học phần tích lũy học phần (nếu có) từ ngày 5/9-8/9/2017.

- SV có thắc mắc về kết quả tốt nghiệp vui lòng gửi email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.