>> Danh sách tốt nghiệp dự kiến đợt 1 năm 2018 (cập nhật ngày 12/12/2017)

Lưu ý: 

- SV kiểm tra thông tin và phản hồi nếu có sai sót về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến hết ngày 15/12/2017. SV không có tên trong danh sách là do chưa đăng ký xét tốt nghiệp.

- Hệ thống sẽ mở lại cho SV đăng ký xét tốt nghiệp từ 14-15/12/2017.

- Do một số đơn vị mới gửi điểm miễn chứng chỉ, điểm I, điểm bảo lưu nên Phòng Đào tạo sẽ cập nhật trong tuần này: Khoa CNTT&TT, Khoa Luật, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Nông nghiệp &SHUD, Khoa Thủy sản, Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Kinh tế, Khoa Môi trường &TNTN, Khoa Phát triển NT.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.