* Đối tượng dự thi: Bao gồm Học sinh, sinh viên, học viên cao học và Nghiên cứu sinh dưới 30 tuổi có định hướng áp dụng mô hình trong học tập, nghiên cứu, dự án phục vụ cộng đồng.

      *  Xem chi tiết thông báo!

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.