Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Để đánh giá được năng lực ngoại ngữ, xét miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản được quy định trong chương trình đào tạo; Trường Đại học Cần Thơ tổ chức kỳ kiểm tra ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên các lớp thuộc khóa 47. 

  1. Đối tượng kiểm tra

Tất cả sinh viên khóa 47 trừ học sinh thuộc Khoa Dự bị Dân tộc và các đối tượng được nêu ở mục 2.

Sinh viên không tham dự kiểm tra và không có chứng chỉ xét miễn học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản theo quy định thì sẽ học các học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản theo chương trình đào tạo của Trường.                        

  1. Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản

2.1. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Anh văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt cấp độ B1 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) (bảng 1) hoặc bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ cấp.

Bảng 1. Các loại chứng chỉ và kết quả điểm tiếng Anh tương đương bậc 3

CEFR

IELTS

TOEFL ITP

TOEFL CBT

TOEIC (L&R)

TOEIC

Bridge

Cambridge Tests

B1

4.5-5.0

450-499

133

450-595

76-89

140-150 KET

140-160 PET

140-160 FCE

2.2. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Pháp văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Pháp văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt cấp độ B1 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) (bảng 2).

Bảng 2. Loại văn bằng, chứng chỉ tiếng Pháp

Loại văn bằng, chứng chỉ

DELF

TCF

Cấp độ

B1

niveau 3

2.3. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường xem xét quyết định. 

  1. Quyền lợi

Căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản được quy định trong chương trình đào tạo của Trường. 

  1. Tổ chức thực hiện

4.1. Thu chi phí, phát phiếu báo dự kiểm tra năng lực ngoại ngữ và nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học phần

- Tất cả sinh viên khóa 47 nộp chi phí kiểm tra năng lực ngoại ngữ cùng thời điểm nộp học phí. Chi phí tham dự kiểm tra là 50.000 đồng/sinh viên. Trường sẽ hoàn lại chi phí kiểm tra cho sinh viên nộp chứng chỉ ngoai ngữ xét miễn sau khi Hội đồng duyệt danh sách sinh viên xét miễn học phần. Trường sẽ gởi email thông tin đến sinh viên.

- Sinh viên đã nộp chi phí kiểm tra ngoại ngữ đến nhận Phiếu báo dự kiểm tra (mang theo biên lai thu tiền để đối chiếu), và nộp các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu có) để được xét miễn kiểm tra tại Phòng Nhận Phiếu báo kiểm tra ngoại ngữ trong khu vực nộp hồ sơ nhập học từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021) và từ ngày 24/8/2021 đến ngày 29/8/2021; hoặc Tra cứu Phiếu báo dự kiểm tra trên Trang Tân sinh viên hoặc Hệ thống nộp hồ sơ nhập học trực tuyến của Trường sau 01 ngày có xác nhận đóng học phí và các chi phí khác trực tuyến.

- Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ phối hợp với Phòng Đào tạo và Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng phát Phiếu báo dự kiểm tra hoặc cập nhật danh sách sinh viên dự kiểm tra vào hệ thống để sinh viên tra cứu.

- Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ chịu trách nhiệm kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và trình Hội đồng danh sách sinh viên dự kiểm tra đến hết ngày 19/9/2021.

4.2. Thời gian kiểm tra và công bố kết quả  

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021. Sinh viên dự kiểm tra có mặt tại Phòng kiểm tra (thời gian cụ thể nêu trong Phiếu báo dự kiểm tra) để thực hiện và được hướng dẫn các thủ tục và quy định có liên quan đến kỳ kiểm tra.

Sinh viên học học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong tuần tổ chức kiểm tra sẽ dự kiểm tra vào chiều hoặc tối ngày 03/10/2021 sau khi trở về Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ (thời gian cụ thể nêu trong Phiếu báo dự kiểm tra).

- Sinh viên tham gia kiểm tra phải mang theo: (1) Phiếu báo dự kiểm tra; (2) Biên nhận hồ sơ nhập học (để có thông tin mật khẩu đăng nhập vào máy tính); (3) Một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe).

- Công bố kết quả kiểm tra: Sinh viên sẽ biết kết quả kiểm tra sau khi kết thúc bài kiểm tra tiếng Anh; và sau 05 ngày làm việc đối với bài kiểm tra tiếng Pháp.

4.3. Đề kiểm tra

4.3.1. Đề kiểm tra tiếng Anh

- Đề kiểm tra tiếng Anh thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi sinh viên làm bài trên 01 máy tính riêng biệt (sinh viên đăng nhập vào hệ thống máy tính bằng tài khoản cá nhân do Trường Đại học Cần Thơ cấp và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra để bắt đầu làm bài).

Đề kiểm tra mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường từ ngày 13/9/2021 đến hết ngày 19/9/2021.

4.3.2. Đề kiểm tra tiếng Pháp

Đề kiểm tra tiếng Pháp thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết theo hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận trên giấy.

4.4. Địa điểm tổ chức kiểm tra

Kỳ kiểm tra được tổ chức tại Trung tâm Học liệu và Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông Trường Đại học Cần Thơ.

4.5. Mức điểm xét miễn các học phần Anh văn căn bản và Pháp văn căn bản

Mức điểm xét miễn các học phần Anh văn căn bản và Pháp văn căn bản do Hội đồng đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường quyết định.

4.6. Công tác hỗ trợ cho kỳ kiểm tra tiếng Anh

- Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường sẽ sử dụng 200 máy tính tại Trung tâm Học liệu và 18 phòng máy tính (Phòng 1 đến Phòng 18) tại Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông từ 16g30 đến 21g00 các ngày từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021, riêng ngày 03/10/2021 sử dụng từ 6g30 đến 21g00;

- Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, hỗ trợ cử cán bộ tham gia công tác kiểm tra theo yêu cầu;

- Cố vấn học tập quan tâm nhắc nhở và hướng dẫn sinh viên các lớp khóa 47 tham gia kiểm tra theo quy định;

- Sinh viên các lớp khóa 47 theo dõi thông tin về kỳ kiểm tra và tham gia kiểm tra theo quy định của Nhà trường. 

          Các đơn vị và sinh viên cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ thông qua Cô Võ Thị Bích Thảo, điện thoại: 0292.3872295; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

HÌNH ẢNH BỘ MÔN

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Hội nghị viên chức NH 2020-2021
Hội thảo ngành GDTC
Tập huấn bóng rổ
Tổ chức thi đấu Vovinam
Hội thao công đoàn
Lễ tốt nghiệp ngành GDTC
Môn học bơi lội
Giờ học Taekwondo
Đoàn viên dọn dẹp vệ sinh

VIDEO GIỚI THIỆU BỘ MÔN GDTC

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.