Danh sách tốt nghiệp chính thức Đợt 1 lần 1 năm 2016

 

>> Xem danh sách tốt nghiệp

*Lưu ý: SV có thể đến Khoa nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp từ ngày 06/01/2016.

SV nhận QĐ tốt nghiệp cá nhân tại Khoa từ ngày 15/01/2016.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.